Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Dimarts va tenir lloc un Ple Municipal amb cinc mocions en l’ordre del dia.

per Josep M. Rovira

Política

 Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Entre els punts de l’ordre del dia debatuts abans d’abordar les mocions presentades pels grups municipals, destaquem aquests dos punts:

 

*- Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2019. En aquella data érem 1327 persones. Com a curiositat i a diferència de la majoria de municipis, som més homes que dones, concretament:   688 homes i 639 dones.

La xifra de població té una clara tendència a la baixa. En l’últim any hem perdut 31 habitants.  Aquest fet ho va ressaltar el portaveu del grup municipal d’ERC tot demanant la necessitat de fer accions concretes per revertir aquesta tendència descendent.

 

*- L'altre punt és l’aprovació d’un increment complementari de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Font-rubí per a l’exercici 2019. Aquest increment ve establer per la normativa estatal i es reparteix en diferents supòsits. Al final l’increment resultant estarà al voltant del 0.5%.

 

En l’apartat de mocions, hi havia dues de similars en defensa del sector de la vinya i la pagesia, presentada una per Junts per Catalunya i l’altre per ERC.  Van acordar retirar les dues mocions i en el seu lloc aprovar la moció que es va consensuar entre tots els grups polítics en el consell comarcal.

Les tres mocions següents eren totes d’ERC i la primera era a favor d’establir comissions informatives periòdiques. No va ser aprovada perquè l’equip de govern no ho veu necessari, ja que sempre es fan totes les reunions que se sol·liciten. La normativa obliga a tenir aquestes comissions als municipis de més de 5000 habitants.

L’altra moció era per demanar la retirada del Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal – Cal Vies. L’equip de govern va sol·licitar incloure una modificació en el primer punt i aleshores es va aprovar per unanimitat.

I la darrera moció era en relació a l’acció social per la Pobresa Energètica i l’establiment de polítiques que afavoreixin la lluita contra el canvi climàtic i la sobirania energètica de Font-rubí, mitjançant l’estimulació de producció d’energia local sostenible.

L’equip de govern va considerar que la moció demana accions que ja es fan actualment com pobresa energètica, aigua,...i que d’altres demanades involucren o tenen implicació en molts àmbits diferents com ordenances, impostos,.... . També van argumentar que és una moció molt amplia i que possiblement no es pot complir tot el que es demana. Per tot això al final no la van aprovar.

 

El darrer punt com tots els plens ordinaris van ser els precs i preguntes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article